כזה

כניסה למערכת הניהול

לאדם בדרך כלל יש יותר אמונה בפחד שלו,
מאשר בעתידו

~ דאג פיירבאו ~